6 rad jak vybrat dobrou kročejovou izolaci

nebo čím naše materiály předčí konkurenci...

1) Vysoký VÝKON odhlučnění

Certifikovaný útlum našich materiálů v konstrukci až ∆Lw = 35 dB, pri Ln,w = 43 dB ! To vysoko překračuje stavební normu.

Pro porovnání účinku kročejové izolace je důležité sledovat hodnotu Ln,w při celé konstrukci stropu, což je index kročejového zvuku po akustické úpravě.

Čím je Ln,w NIŽŠÍ, tím má podlaha/strop vyšší kročejovou neprůzvučnost.

Při hodnotě pod 50 dB už hovoříme o velmi dobře odhlučněné podlaze. Všechna naše certifikovaná měření  jsou v rozsahu Ln,w =  43 dB až 52 dB!

Chceme-li samostatně porovnat materiály, pak ideálně přes ukazatel ∆Lw, což je index zlepšení kročejového hluku po úpravě. Při těžkých podlahách (betonových), se běžné materiály (např. z minerální vlny), pohybují na úrovni  ∆Lw 23-27 dB. Naše materiály ∆Lw 26-35 dB. Čím je ∆Lw VYŠŠÍ tím lépe.

S jakými materiály se srovnáváme? S gumovými izolacemi, materiály z PE pěny a minerální vlnou.

2) Malá TLOUŠŤKA

Důležitá věc na úvod: účinnost materiálu nezávisí na tloušťce materiálu, ale na jiných vlastnostech jako je dynamická tuhost a podobně.

V tabulce porovnáváme Insulco materiály 6-11 mm oproti materiálům z minerální vlny 20-40 mm, což je úžasný rozdíl, nemyslíte?

Řeknete si: 6 nebo 40 mm, není to jedno? Když si spočítáte náklady na projektování zvýšené podlahy, tak ani ne. A když stavíte například 10-20 poschoďový objekt, jedná se již o extrémní šetření nákladů. Při 20 poschoďovém objektu je to úspora téměř 70 cm na výšce objektu, což určitě každý projektant ocení.

3) Nízká DYNAMICKÁ TUHOST

Čím nižší hodnota, tím účinnejší kročejová izolace, u nás pouze 3,17 MN/m3! Běžné materiály 10-50 MN/m3.

Kročejová izolace musí být měkká, ale současně tvrdá pro dosažení optimálních hodnot dynamické tuhosti. Jednotka MN/m³ říká, jak velká síla se musí použít ke stlačení materiálu o jeden metr. Čím nižší hodnota, tím lepší kročejová zvuková izolace.

4) Kopírování VÝŠKOVÉHO rozdílu podlahy

Jaké máte možnosti vyrovnání podlahy při použití běžných materiálů jako je POLYSTYREN nebo MINERÁLNÍ VLNA, pokud máte na podlaze rozvody nebo elektroinstalaci?

V podstatě žádné, jsou to pevné desky bez elastických vlastností, podlahu musíte vyrovnat např. mokrým procesem (potěr) a zvýšit její tloušťku.

Alternativne lze vyřezat do desek otvory na rozvody a tím kompletně zničit účinek kročejové izolace. Vyřezání samozřejmě nedoporučujeme, jestliže nechcete řešit problémy při kolaudaci objektu.

Naše pásy tento problém vyřeší, krásně se přizpůsobí výškovým rozdílům a současně si zachovají svoje vlastnosti. Pokud jsou výškové rozdíly enormní, např. při křížení dvou trubek, je vhodné dosypat okolí trubek pískem, zjemnit výškový přechod a následně položit naše pásy.

5) Malá HMOTNOST, snadná MANIPULACE a PŘEPRAVA

Jednodušeji to už nejde - roli 75 m2 s 18 kg a průměrem 62 cm odnese a položí jeden pracovník. Pro porovnání desky z minerální vlny by přesahovaly na 75 m2 výšku 4 m!

Značné úspory představují rovněž výdaje na potřebné skladování a přepravu materiálu, vzhledem k výrazně menšímu objemu a balení materiálu.

6) Nízká DEFORMACE V PRŮBĚHU DOBY

Materiály INSULCO majÍ extrémně nízkou deformaci během doby, za 6 mesíců zdeformují max. o 10 procent, zatímco minerální vlna až o 25 procent, tedy náš materiál si v průběhu doby zachovává svoje vlastnosti, což je velmi důležitá vlastnost.

Jedině gumové izolace překonávají INSULCO materiály v deformacích, na druhé straně však selhávají v ostatních vlastnostech.

Aktuálně probíhají nové testy deformace pásů INSULCO, výsledkem by měla být ještě nižší hodnota deformace.

Přesvědčili jsme Vás?

Pro dotazy a další informace nás směle kontaktujte.

Kontaktujte nás
Top