Jak překrýt rozvody na podlaze

Málokdy máme základní stropní desku bez dodatečných rozvodů, trubek či elektroinstalací.

Pokud bychom přímo na ně nalili potěr, všechny zvuky jako chůze, bouchání, posouvání nábytku apod. by se přenášely do stropu, stěn a následně k sousedům.

Proto je nutné přes tyto rozvody pod potěr umístnit kročejovou izolaci. Pokud byste použili pevné desky typu polystyren nebo minerální vlna, je téměř nereálné je na tyto rozvody položit.

Naše pásy jsou pro tento problém ideální, bez problémů zkopírují menší nerovnosti, v případe vyššího výškového rozdílu je vhodné přechod dosypat pískem a až následně položit pásy.

Máme-li možnost zalít rozvody lehkou směsí polystyren-betonu, získáme tak další decibely navíc a účinek izolace sa zvýší.

 

1) Položení izolace přímo na rozvody

Detail překrytí trubky v podlaze za použití pásu Bi+20.

Komplikovanou soustavu rozvodů je vhodné dosypat pískem a zmírnit výškové rozdíly.

Rozvody připravené na dosypání pískem.

Zasypané rozvody, důraz se klade hlavně na křižování rozvodů. Následně je možné položit pás Insulit.

2) Zalití rozvodů lehkou betonovou směsí

Vylitím lehké betonové vrstvy s příměsí polystyrenu vyřešíme  nejen problém s rozvody, zároveň zateplíme stropní konstrukci, a co je nejdůležitější, zvýšíme kročejovou neprůzvučnost konstrukce.

Certifikované měření se skladbou POLYSTYREN BETON 50 mm + POTĚR 60 mm ukázalo skvělé výsledky  ∆Lw = 35 dB a Ln,w = 43 dB !

3) Vyřezání otvorů na rozvody - nedoporučujeme

Při komunikaci s různými realizátory a developery jsme se setkali i s tímto nestandardním řešením.

Na stropní desku položili minerální vlnu 3-4 cm a do ní vyřezali otvory na rozvody. Následně celou vrstvu zalili betonovým potěrem.

Tento postup v žádném případě nedoporučujeme, zakryjete sice rozvody, ale strop vůbec neodhlučníte.

Na co si dávat pozor při realizaci

Sepsali jsme krátký seznam pravidel a doporučení, které zaručí maximální účinnost našich produktů.

Otevřít seznam
Top