Řešení detailů a chyb při výstavbě

Detaily, detaily a ještě jednou detaily. Bez jejich správného provedení ani ta nejlepší kročejová izolace zvuk nezachytí.

Každý prostup přes podlahu je nutno odizolovat nad výšku budoucího potěru, nejlépe odstřihnutým pásem Insulit nebo pásem Lfoam.

Prostupy u stěn oddilatovat pásem z vnitřní strany, aby se k nim nedostala vrstva potěru.

Nesprávný detail dotáhnutí pásu na stěně. Prázdné místo vytvoří zvukový most.

Správný detail u stěny za použití příslušenství Lfoam. Alternativně je možno zahnout na stěnu i samotnou kročejovou izolaci.

Nesprávné provedení detailu u stěny, dilatačním pásem je nutno kopírovat stěnu.

Před vylitím potěru zkontrolujte případné poškození izolace a přelepte je novou vrstvou.

Správný detail provedení u stěny.

Všechny ostré hrany doporučujeme obalit při realizaci izolace.

Máte specifický detail? Poradíme co s ním.

Kontaktujte nás
Top